Thông tin chuyên ngành Năm: 2015

31/07/2015
10 cổ phiếu niêm yết đầu tiên trên TTCK Việt Nam giờ ra sao?
Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, những cổ phiếu niêm yết đầu tiên trên thị trường đã đi theo những lối rẽ khác nhau. Có cổ phiếu trở thành bluechip, nhưng cũng có cổ phiếu phải… dứt áo ra đi.
Xem chi tiết