Transimex news
13/06/2023

Transimex tổ chức huấn luyện định kỳ An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

 

Sáng ngày 10/6/2023, tại Hội trường TMS SHTP- Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP Hồ Chí Minh và Cảng ICD Transimex tại 429/8 Đường Song Hành Hà Nội, Khu Phố 7, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Công ty Cổ phần Transimex đã tổ chức Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 cho nhân viên của Công ty. Nội dung chương trình khóa học đào tạo theo chương trình khung huấn luyện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của luật An toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung chương trình huấn luyện được chia làm 2 buổi học:

  • Buổi sáng: Huấn luyện lý thuyết chung cho các Nhóm 1,2,3,4. Các học viên đã được học về Hệ thống chính sách, pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động; Các kiến thức cơ bản, nghiệp vụ công tác An toàn, vệ sinh lao động.
  • Buổi chiều: Các học viên Nhóm 3 đã được huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc về nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại; biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc; thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.

 

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, học viên nhận được:

  • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động;
  • Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  • Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Đây là một trong những khóa tập huấn về ATVSLĐ được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm củng cố kiến thức cũng như nâng cao ý thức về tuân thủ nội quy ATLĐ trong quá trình làm việc của CB-CNV, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất và phục vụ nhu cầu ngày cao của khách hàng về công tác An toàn vệ sinh lao động.

Một số hình ảnh khóa đào tạo ngày 10/06/2023:

  1. Hình ảnh tại TMS SHTP:

 

 

  1. Hình ảnh tại Cảng ICD Transimex:

 

 

 

Buổi học đã diễn ra thành công tốt đẹp, các học viên tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích cũng như nhận biết được tầm quan trọng trong công tác An toàn, vệ sinh lao động.

Dự kiến khóa huấn luyện sẽ tiếp tục được tổ chức đợt 2 vào ngày 17/06/2023 tại hai địa điểm là TMS SHTP và Cảng ICD Transimex.


Other News