Videos

TRANSIMEX'S SONG
Phóng sự của VTV 9: Việt Nam Logistics một năm nhìn lại.
TRANSIMEX YEP 2018
Lễ khánh thành Trung tâm Logistics Thăng Long tại Hưng Yên
Trung tâm Logistics Thăng Long tại Hưng Yên
Impressive TT Logistics Transimex SHTP 11
Impressive TT Logistics Transimex SHTP 10
Impressive TT Logistics Transimex SHTP 9