Resolution
07/11/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ.HĐQT NK6-TMS, 13/NQ.HĐQT NK6-TMS ngày 06 tháng 11 năm 2023

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Download file


Other Shareholder