Thông tin đại hội cổ đông
21/04/2020

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Download File


Bài viết khác