Thông tin đại hội cổ đông
11/03/2021

Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Download File

 

Bài viết khác