Thông tin đại hội cổ đông
04/05/2020

TMS - CBTT về việc Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Download File


Bài viết khác