Thông tin Transimex
28/04/2022

Công ty Cổ phần Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

 

Ngày 28/04/2022, tại Khách sạn Sofitel Sài Gòn, 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Transimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; các tờ trình huy động vốn cho năm 2021-2022; thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; việc thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Liên doanh; việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cùng một số nội dung khác.

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận, tập trung cũng như sự tin tưởng của Cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Transimex.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 


Tin tức khác