Số hóa, chuyển đổi số Năm: 2023

23/03/2023
LỄ VẬN HÀNH CHÍNH THỨC KHÔNG GIAN LÀM VIỆC SỐ HÓA - TRANSIMEX SPRO VÀ SFLASH
Ngày 22/3/2023, Công ty Cổ phần Transimex đã tổ chức Lễ vận hành chính thức không gian làm việc số hóa - Transimex SPro và SFlash do FPT cung cấp.
Xem chi tiết