Resolution Year: 2013

16.12.2013
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 9 ngày 16-12-2013.
Detail
28.11.2013
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 8 ngày 28-11-2013.
Detail
31.07.2013
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 4 ngày 31/7/2013.
Detail
13.05.2013
Nghị quyết HĐQT số 2 ngày 13/5/2013.
Detail
26.04.2013
Nghị quyết HĐQT số 1 ngày 26/4/2013
Detail
05.03.2013
Công ty Cổ phần Transimex-Saigon Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 05 tháng 3 năm 2013
Detail