Thông tin Transimex
03/07/2024

Transimex tổ chức huấn luyện định kỳ An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

 

Sáng ngày 22/06 và 29/06/2024, tại Hội trường Transimex SHTP, địa chỉ: Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh và Cảng ICD Transimex tại 429/8 Đường Song Hành Hà Nội, Khu Phố 7, Phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Transimex đã tổ chức khóa đào tạo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 cho CB-CNV thuộc Công ty Cổ phần Transimex và các Công ty thành viên: Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics, Công ty Cổ phần Cảng Transimex, Công ty Cổ phần Transimex Logistics và Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Transimex. Nội dung khóa đào tạo dựa theo khung chương trình huấn luyện của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của luật An toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung chương trình huấn luyện được chia làm 2 buổi:

Buổi sáng: Huấn luyện lý thuyết chung cho các Nhóm 1, 3, 4. Các học viên được học về hệ thống chính sách, pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động; Các kiến thức cơ bản, nghiệp vụ công tác An toàn, vệ sinh lao động.

Buổi chiều: Các học viên Nhóm 3 được huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc về nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại; biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc; thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên nhận được:

  • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động;
  • Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  • Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Đây là một trong những khóa đào tạo về ATVSLĐ được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm củng cố kiến thức cũng như nâng cao ý thức về tuân thủ các quy định về ATLĐ trong quá trình làm việc của CB-CNV, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất và đáp ứng yêu cầu ngày cao của khách hàng về công tác An toàn vệ sinh lao động.

Cũng trong tháng 06/2024, một số Đơn vị khác thuộc Transimex Group như Chi nhánh Phía Bắc (Tổ xe tải Hà Nội, Tổ xe đầu kéo Hải Phòng), Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Thăng Long, Công ty Cổ phần Cảng Mipec, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Logistics Long An cũng đã hoàn thành Đào tạo ATVSLĐ cho CB-CNV.

Một số hình ảnh đào tạo huấn luyện ATVSLĐ năm 2024 tại các Đơn vị:

Hình ảnh tại Transimex SHTP:

 

Hình ảnh tại Cảng ICD Transimex:

 

Hình ảnh tại Thăng Long Logistics (Hưng Yên):

 

Hình ảnh tại Cảng Mipec Hải Phòng (Gồm Chi nhánh Transimex phía Bắc và Cảng Mipec):

 

Hình ảnh tại Long An Logistics (Long An):

 


Tin tức khác