Thông tin đại hội cổ đông
27/04/2019

Công ty Cổ phần Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018-2019

 

Ngày 27/04/2019, Công ty Cổ phần Transimex đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018-2019, tại Lầu 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé ,Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Transimex đã báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông các báo cáo: Báo cáo HĐQT; Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019; Báo cáo của BKS, Bầu cử TV. HĐQT thay thế thành viên từ nhiệm và thông qua một số tờ trình liên quan.

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng của Cổ đông đối với Công ty Cổ phần Transimex.

Một số hình ảnh tại đại hội:


Bài viết khác