Thông tin báo chí

12/08/2010
Ban Lãnh đạo Công ty Transimex-Saigon tham dự Lễ khởi công "Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2".
Ngày 8/8/2010, Ban Lãnh đạo Công ty Transimex-Saigon tham dự Lễ khởi công " Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2", là dự án đầu tiên xây dựng trong Trung tâm điện lực (TTĐL) Vĩnh Tân, theo hình thức chỉ định thầu EPC, tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Xem chi tiết