Videos

TRANSIMEX'S SONG
Phóng sự của VTV 9: Việt Nam Logistics một năm nhìn lại.
TRANSIMEX YEP 2018
Lễ khánh thành Trung tâm Logistics Thăng Long tại Hưng Yên
Trung tâm Logistics Thăng Long tại Hưng Yên
Ấn tượng TT Logistics Transimex SHTP 11
Ấn tượng TT Logistics Transimex SHTP 10
Ấn tượng TT Logistics Transimex SHTP 9