Thông báo

22/11/2019
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.
Xem chi tiết
28/10/2019
Cung cấp thông tin và danh sách người liên quan của Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng
Xem chi tiết
08/10/2019
Thông báo nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu được chuyển đổi đợt 1 từ trái phiếu TMSCB2017.
Xem chi tiết
18/09/2019
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Transimex
Xem chi tiết
11/07/2019
TMS - Nhận Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu sau chuyển đổi và giao dịch trở lại Trái phiếu TMSCB2017
Xem chi tiết
03/07/2019
TMS - Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
Xem chi tiết
03/07/2019
TMS - Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Xem chi tiết
28/06/2019
TMS - CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Xem chi tiết
24/06/2019
TMS - Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
Xem chi tiết
03/05/2019
TMS - Thông báo chốt danh sách thực hiện chuyển đổi và trả lãi trái phiếu.
Xem chi tiết
02/05/2019
TMS - SYLL và thông tin người có liên quan của Thành viên HĐQT.
Xem chi tiết
19/03/2019
TMS - Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
Xem chi tiết
23/01/2019
TMS - Gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019.
Xem chi tiết
21/01/2019
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi lần thứ 30, ngày 21/01/2019
Xem chi tiết