Thông báo

29/07/2017
Báo cáo quản trị Công ty CP Transimex 6 tháng đầu năm 2017
Xem chi tiết
14/07/2017
Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
Xem chi tiết
10/07/2017
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
Xem chi tiết
05/07/2017
Công văn của UBCKNN chấp thuận cho Công ty được gia hạn công bố BCTC riêng, HN quý và bán niên 2017
Xem chi tiết
22/06/2017
Công ty CP Transimex đã ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C ngày 21 tháng 6 năm 2016
Xem chi tiết
18/05/2017
Công ty Cổ phần Transimex được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC soát xét bán niên 2016
Xem chi tiết
25/01/2017
Công Ty Cổ Phần Transimex báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.
Xem chi tiết