Tầm nhìn -Sứ mệnh - Gía trị cốt lõi


Tầm nhìn -Sứ mệnh - Gía trị cốt lõi

TẦM NHÌN

 • Trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trọn gói hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

 • Hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics trên phạm vi toàn quốc
 • Tạo ra giải pháp Logistics tổng thể, trọn gói, tích hợp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng
 • Sở hữu, vận hành và khai thác những trung tâm logistics hàng đầu cả nước

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Cải tiến liên tục: Văn hóa và động lực để phát triển
 • Hợp tác: Sẵn sàng hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng phát triển
 • Tôn trọng: Luôn tôn trọng khách hàng, nhân viên & đối tác
 • Chăm sóc: Chăm sóc khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu
 • Trách nhiệm: Luôn có trách nhiệm với những dịch vụ mà mình cung cấp

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 • Tập trung mở rộng, phát triển bền vững ngành nghề cốt lõi của Công ty
 • Hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm
 • Đầu tư vào các Công ty có tiềm lực về tài chính, cơ sở vật chất nhằm bổ trợ và gia tăng chuỗi cung ứng dịch vụ logistics
 • Liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành để mở rộng cơ sở hạ tầng, hợp tác với phương châm đôi bên cùng có lợi
 • Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng thông qua việc tối ưu hóa chất lượng dịch vụ của Công ty
 • Ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị dịch vụ logistics tiên tiến