Điều lệ công ty
18.11.2014

Điều lệ công ty

 

Điều lệ Công ty CP Transimex đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2015.  

Để xem chi tiết, vui lòng download tại đây
 
 

Bài viết khác