Thông tin Transimex
03/07/2020

Công ty Cổ phần Transimex đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Cảng ICD Transimex và Transimex SHTP Logistics

 

Với chiến lược phát triển Logistics bền vững thông qua việc phát triển Logistics xanh, Công ty Cổ phần Transimex luôn chú trọng và hướng đến sử dụng các công nghệ để bảo vệ môi trường trong quá trình hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ Logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước. Cụ thể, trong năm 2020, Transimex đã triển khai và nghiệm thu hai dự án điện năng lượng mặt trời như sau:

  • Dự án điện năng lượng mặt trời tại Cảng ICD Transimex với diện tích mái 6.600 m2, cho công suất 718 kWp.
  • Dự án điện năng lượng mặt trời tại Transimex SHTP Logistics với diện tích mái 8600 m2, cho công suất 916 kWp.

Tổng công suất 2 dự án năng lượng mặt trời áp mái đầu tư là 1.634 kWp, tổng mức bình quân hàng năm sẽ sản xuất điện năng khoảng 2.333Mwh.

Việc đưa 2 hệ thống sản xuất điện năng lượng mặt trời đi vào hoạt động không chỉ giải quyết nhu cầu tiêu thụ điện, giảm chi phí cho doanh nghiệp, mà còn giảm áp lực cho mạng lưới truyền tải điện Quốc gia, đồng thời, góp phần bảo vệ môi trường với việc giảm khối lượng khí thải Co2 ra môi trường ước tính khoảng 1.200 tấn/năm