Thông tin Transimex
09/06/2020

Công ty Cổ phần Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

 

Ngày 09/06/2020, tại Khách sạn Novotel, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Transimex đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, các tờ trình huy động vốn cho năm 2020-2021, Đại hội cũng đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận, tập trung cũng như sự tin tưởng của Cổ Đông với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Transimex.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Tin tức khác