Thông tin Transimex
29/04/2021

Công ty Cổ phần Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

 

Ngày 29/04/2021, tại Khách sạn Sofitel Sài Gòn, 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Transimex đã tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021. Đại hội đã thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, các tờ trình huy động vốn cho năm 2020-2021, Đại hội cũng đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Transimex và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận, tập trung cũng như sự tin tưởng của Cổ Đông với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Transimex.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bà Lê Thị Ngọc Anh-Trưởng ban Kiểm soát lên Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ Đông

 

Chủ Tọa đoàn thông qua Quy chế tổ chức, chương trình và điều hành Đại hội

 

Cổ Đông biểu quyết tại Đại hội

 

Hội đồng Quản trị chụp ảnh cùng Ban Kiểm soát, Cán bộ quản lý Công ty


Tin tức khác