Thông tin Transimex Năm: 2008

30/09/2008
Thay đổi logo công ty
Theo quyết định của HĐQT số 34/QĐ-HĐQT-TMS/2008 ban hành ngày 26/9/2008, Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (Transimex – Saigon), mã chứng khoán : TMS, trân trọng thông báo về việc thay đổi logo công ty như sau :
Xem chi tiết