Thông tin Transimex
26/05/2018

Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Triển khai áp dụng Điều lệ và Quy chế quản trị công ty năm 2018”

 

Hội thảo được tổ chức vào ngày 26/05/2018, là một sự kiện nằm trong loạt chương trình đào tạo của Công ty Cổ phần Transimex trong năm 2018, với mục tiêu cập nhật các kiến thức mới, cùng thảo luận và chia sẻ thông tin trong hoạt động kinh doanh, quản trị, cũng như giúp tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các phòng ban, đơn vị trong hệ thống Công ty Cổ phần Transimex.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

 


Tin tức khác