Thông tin Transimex
20/06/2020

Transimex tổ chức huấn luyện định kỳ An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

 

Sáng ngày 20/6/2020 tại Hội trường TMS SHTP- Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Transimex đã tổ chức Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 cho đối tượng là CB-CNV của Công ty. Nội dung chương trình khóa học đào tạo theo chương trình khung huấn luyện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của luật An toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Sau khi hoàn thành khóa tập huấn, học viên nhận được:

  • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động;
  • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động;
  • Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
  • Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Đây là một trong những khóa tập huấn về ATVSLĐ được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm củng cố kiến thức cũng như nâng cao ý thức về tuân thủ nội quy ATLĐ trong quá trình làm việc của CB-CNV, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất và phục vụ nhu cầu ngày cao của khách hàng về công tác An toàn vệ sinh lao động.

Một số hình ảnh khóa đào tạo:


Tin tức khác