Thông tin Transimex
05/02/2018

Video clip tiệc tất niên Công ty Cổ phần Transimex 2017

 

1. Transimex, hành trình phát triển.

https://youtu.be/cP-l2nrjjxM

2. Transimex, hành trình phát triển 35 năm.

https://youtu.be/tJETLaZ9d1I

2. Transimex, Year end party 2017.

https://youtu.be/vO7eVQoT40g


Tin tức khác