Thông tin đại hội cổ đông
20/04/2018

Công ty Cổ phần Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017-2018

 

Ngày 20/04/2018, Công ty Cổ phần Transimex đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017-2018, tại Lầu 2, Liberty Central Saigon Riverside Hotel, số 17 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Transimex đã báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông các báo cáo: Báo cáo HĐQT; Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018; Báo cáo của BKS, Bầu cử TV. HĐQT và Bầu cử TV. BKS nhiệm kỳ 2018-2023, và thông qua một số tờ trình liên quan.

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng của Cổ đông đối với Công ty Cổ phần Transimex.

Một số hình ảnh tại đại hội:


Bài viết khác