Thông tin chuyên ngành
16/09/2011

Lãi suất qua đêm giảm tới 2,5%, hút ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên OMO (16-09-2011)

 

Tuần này, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên OMO, trong khi lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm 2,5%.

Diễn biến bơm/hút vốn trên thị trường mở tuần từ 12-16/9. Nguồn: Reuters, NDHMoney .

Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, trong 5 phiên 299 đến 303 từ ngày 12-16/9/2011, Ngân hàng Nhà nước bơm ra 22.981 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO) với lãi suất 14%, kỳ hạn 7 ngày và hút về 26.000 tỷ đồng.

Như vậy, tuần từ ngày 12-16/9, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng về 3.019 tỷ đồng, sau khi bơm ròng trên 20.000 tỷ đồng trong tuần trước đó. 

Trong tuần này, lượng vốn được Ngân hàng Nhà nước bơm ra mạnh nhất lên tới 9.125 tỷ đồng/ngày, trong khi đó ngày hút về nhiều nhất là 12.000 tỷ đồng. 

Diễn biến hút ròng vốn trên OMO tuần này trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt. Phiên hôm nay (16/9), lãi suất qua đêm liên ngân hàng còn 12-12,5%, giảm nhẹ so với nhiều ngày trước đó và giảm từ 2-2,5% so với cuối tuần trước. 

Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần ở mức 13-14,3%, lãi suất kỳ hạn 1 tháng (15-15,5%), lãi suất 3 tháng (16,5-17,5%)

(Nguồn: http://ndhmoney.vn/web/guest/s26/-/journal_content/lai-suat-qua-%C4%91em-giam-toi-2-5phantram-hut-rong-hon-3-000-ty-%)

 


Tin tức khác