Thông tin chuyên ngành Năm: 2014

07/01/2014
Tín dụng chưa kích nhà đất.
Lãi suất quá cao và không ổn định không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản mà còn khiến người dân không dám vay tiền mua nhà.
Xem chi tiết
07/01/2014
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngành logistics nước ta đang phát triển rất mạnh mẽ, thu hút ngày càng nhiều DN
Xem chi tiết