Thông tin đại hội cổ đông Năm: 2017

24/04/2017
Công ty Cổ phần Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016-2017
Xem chi tiết
23/04/2017
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017 của Công ty CP Transimex
Xem chi tiết
10/04/2017
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016-2017
Xem chi tiết
06/04/2017
Thông báo tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017
Xem chi tiết
27/02/2017
Công ty Cổ phần Vận tải Transimex tổ chức thành công Đại hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất
Xem chi tiết