Thông tin đại hội cổ đông Năm: 2020

09/06/2020
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020.
Xem chi tiết
26/05/2020
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Xem chi tiết
23/05/2020
Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Transimex
Xem chi tiết
04/05/2020
TMS - CBTT về việc Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Xem chi tiết
21/04/2020
Thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Xem chi tiết
08/01/2020
TMS - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 08/01/2020
Xem chi tiết